เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA MANAGER
1. ตรวจสอบและจัดการทุกScope ของฝ่าย QA เช่น In-coming and In-process 2. สนับสนุนลูกค้าใน Complain & Warranty Claim 3.เป็นผู้นำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพของบริษัท 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับ...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50-60K
17 ม.ค. 62
2 . Purchasing Manager & BOI Managerรับสมัครด่วน !
1) ควบคุมดูแล การสรรหาสินค้า วัตถุดิบ บริการ และการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามคุณลักษณะ มาตรฐานที่กำหนด 2) ควบคุมดูแล การจัดซื้อ ติดตามการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อตกลง 3) ควบคุมดูแล การประเมินผลการดำเนินง...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 58,000-60,000baht
17 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ