JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
- ดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารและสถานที่รอบโรงงาน - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่โดยรอบโรงงาน

บริษัท เจแอล เชมโทนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ 6-10 ล้อ (รถแทงค์)
- ขับรถส่งสินค้าตามใบสั่งงาน - ดูแลรักษารถ - รับงานตามที่มอบหมาย บริษัทฯกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะก้าวเดินไปกับบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ นำเข้าและส่งออก

บริษัท เจแอล เชมโทนิค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
3 . ช่างยนต์ 4-10 ล้อ
1.ดูแลซ่อมแซมแก้ไข รถยนต์ 4 ล้อ และรถบรรทุก 6-10 ล้อ ของบริษัทฯ 2.จัดเตรียมรายงานดูแลการปรับเปลี่ยนอะไหล่เมื่อถึงรอบระบบ PM 3.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

บริษัท เจแอล เชมโทนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ