JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ถอดแบบและประมาณราคา
-รวบรวมข้อมูลประมาณราคา -ถอดแบบ ถอดปริมาณราคาตาม BOQ -ตรวจสอบคุณภาพ งานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตาม BOQ

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์และข้อตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . ครูสอนโยคะ,โยคะฟราย/เทควันโด
1.ฝึกสอนโยคะให้ลูกค้าสมาชิกฟิตเนส 2.สอนเทควันโด

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ข้อตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . Civil Engineer The Fortune สุวรรณภูมิรับสมัครด่วน !
1.ประมาณการต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ 2.ถอดแบบปริมาณงานจากแบบ,ถอดแบบ,สอบราคาจัดจ้างผรม. 3.ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าผลงาน ปริมาณคุณภาพงานก่อสร้างทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของโครงการ และ...

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตกลงและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
- งานเอกสารด้านฝ่ายบุคคล - งานธุรการ,งานStockอุปกรณ์สำนักงาน - งานประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลภายนอกมาติดต่อ - งานประสานงานด้านฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก - จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานพนักงาน - งานอื่น ...

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-18,000 บาท
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.พ. 30, ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51 - อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-18,000 บาท
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ