JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1. ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ 2. ทำเอกสาร วางบิล - รับเช็ค - จ่ายเช็ค 3. ลงบันทึกบัญชีประจำวัน 4. รวบรวมเอกสาร รายรับ และ รายจ่าย 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย 6. รวบรวมเอกสารนำส่งภาษีหัก ณ ท...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาอาพาณิชย์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000 บาท
12 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ