เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องมือแพทย์/ช่างเครื่องมือแพทย์
1.ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกำหนด 2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 3.บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลากำหนด 4.ให้คำแนะนำในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 5.ศึกษาและอบรม...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-50,000 B
22 ต.ค. 61
2 . วิศกรขายเครื่องมือแพทย์ / Sales Engineer
รับผิดชอบงานขายเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม ให้กับคลินิกความงาม สปาและโรงพยาบาล ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ศึกษา ทดลอง และจัดเตรียมข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับทีมProductและEngineer - วิเคราะห์ตลาดแล...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000+(Commission&ค่าน้ำมัน&ค่าเสื่อมรถ)
22 ต.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ