เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องมือแพทย์/ช่างเครื่องมือแพทย์
1.ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกำหนด 2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 3.บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลากำหนด 4.ให้คำแนะนำในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 5.ศึกษาและอบรม...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-50,000 B
22 พ.ค. 61
2 . พนักงานบัญชี
1.ลงบันทึกประจำวัน 2.ทำหัก ณ ที่จ่าย 3.ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ 4.ออกบิล ใบกำกับภาษี 5.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 พ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ