เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการงานขาย
1.รับออเดอร์และตรวจสอบรายการสินค้าตามใบสั่งซื้อ 2.อธิบายคุณสมบัติเบื้องต้นในสินค้าแต่ละประเภท 3.จัดทำใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 4.ตรวจสอบรายการสินค้า จำนวนและราคาให้ถู...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
19 ส.ค. 61
2 . ผู้แทนยา & เครื่องมือแพทย์ / Sales Executive
- รับผิดชอบงานขายยาและเครื่องมือแพทย์ให้กับคลินิกความงาม และโรงพยาบาล - จัดเตรียมข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ลูกค้าและตลาด - วางแผนการเข้าพบลูกค้าเก่า/ใหม่ - นำเสนอขายสินค้าและติดตามผลลัพธ์ - ดูแลลูกค้...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
19 ส.ค. 61
3 . วิศวกรเครื่องมือแพทย์/ช่างเครื่องมือแพทย์
1.ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกำหนด 2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 3.บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลากำหนด 4.ให้คำแนะนำในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 5.ศึกษาและอบรม...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-50,000 B
19 ส.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ