JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . iOS Developer /Android Developer
1. รับมอบหมายงานขียนโปรแกรมจาก VP Delivery / Project Manager 2.ศึกษารายละเอียดความต้องการของโปรแกรมจาก SA และ BA ประจำ Project 3.เขียน/พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการใช้งาน 4.ทำการทดส...

PromptNow
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ