JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
-บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและขาย กำหนดแผนการตลาดและขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนงานโครงการ และแผนธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจการด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ในโ...

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
เงินเดือน 70,000 บาท ขึ้นไป
15 ก.ค. 62
2 . Sale Supervisor กรุงเทพฯ
- วางแผน บริหาร จัดการจูงใจและพัฒนาทีมขายให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย ประสานงาน ควบคุม ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อขยายตลาดและสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ตลาดและสรุปยอดขาย , ปิดยอดข...

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 50,000
15 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ