JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด รับสมัครด่วน !
จัดโปรโมชั่นสินค้า วางแผนการตลาด สวัสดิการ - ชุดฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - กองทุนเงินฌาปนกิจ - ประกันชีวิต - ประกันสังคม

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท ต่อเดือน
24 เม.ย. 62
2 . พนักงานขับรถ10ล้อเครน/พนักงานขับรถผู้บริหาร/แม่บ้าน/คนสวน (ด่วนมาก)
พนง.ขับรถ10ล้อ /เครน/เทรนเลอร์ / ประจำสาขา ชลบุรี -ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูป/ พนง.ขับรถผู้บริหาร - ขับรถรับส่งผู้บริหาร - ขับรถประจำสำนักงาน แม่บ้าน (ประจำบ้านเจ้านาย) - ทำกับข้าว ...

YONGGROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน พนง.ขับรถ 10,000-15,000 บาท / แม่บ้าน 315-350 บาท/วัน / คนสวน 315-500 บาท
24 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
1.มีหน้างานเสนอขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ กับลูกค้า 2.มีหน้าที่อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ 3.มีหน้าที่เจรจา ต่อรองราคา กับลูกค้า 4.มีหน้าที่ใ...

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
24 เม.ย. 62
4 . หน.วางแผนการผลิต(วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา)/จนท.ประสานงานขาย/จนท.คลัง(สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผจก.แผนกวางแผนการผลิตหรือวิศวกรวางแผนการผลิต - ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป - ประเมินเบื้องต้นของกำลังการผลิตเทียบกับปริมาณงานและความต้องการของ ลูกค้า - ตรวจสอบกา...

YONGGROUP Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (สาขากาญจนบุรี)
- วางแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ระบบการทำงาน,สต๊อกสินค้า ประสานงานแต่ละสาขาและบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพ

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
24 เม.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายขาย / พนักงานขาย PC (กาญจนบุรี) / เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ด่วนมาก)
ผู้จัดการฝ่ายขาย (กาญจนบุรี) - ดูแลรับผิดชอบงานขายธุรกิจค้าปลีก - บริหารงานขาย - มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (นครปฐม) - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - ขับรถ...

YONGGROUP Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
7 . รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)รับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องบัญชีและการเงินของบริษัท รายงานต่างๆ การดูแลเรื่องระบบบัญชี การดูแลด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน - วางระบบและบริหารงานบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่และสาขาในเครือ

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1xx,xxx /ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
24 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บางเลน)
- ประสานงานการรับสินค้ากับผู้เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่รับเข้าคลังสินค้า - ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และสถานที่ที่กำหนด - ลงข้อมูลในโปรแกรม AX ...

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
9 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุน/จนท.บัญชีต้นทุน /จนท.เซลขายโครงการ(สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง: บัญชีต้นทุน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ทางด้าน จำนวน มูลค่าสินค้า ให้ถูกต้อง - ตรวจนับสต๊อก พร้อมสรุปผลการตรวจนับ ตามแผน - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงหลือ จำนวนและมูลค่าให้ถูกต้องครบถ้ว...

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- ขึ้นทะเบียน และให้หมายเลขควบคุมทรัพย์สินที่ใหม่ - บันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สิน - การคำนวณค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี - ดูแลเรื่องการจำหน่าย หรือ นำสินทรัพย์ ออกนอกบริษัท

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
24 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ