เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (กาญจนบุรี)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายธุรกิจค้าปลีก - บริหารงานขาย

YONGGROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท+ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการรับสมัครด่วน !
ขายสินค้า -ประจำจังหวัดนครปฐม -ประจำจังหวัดราชบุรี -ประจำมหาชัย **มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง กรณี ใช้รถยนต์ส่วนตัวมีค่าน้ำมัน **ค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย (ตามตกลง) **มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดดังกล่าว ...

YONGGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 18xxx +ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์/พนักงานรายวัน(บางเลน)
- ขับรถโฟล์คลิทฟท์ - ทำตามคำสั่งผู้รับบังคัญชา

YONGGROUP Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
4 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน(สาขากาญจนบุรี)
- วางแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ระบบการทำงาน,สต๊อกสินค้า ประสานงานแต่ละสาขาและบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพ -ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบแล...

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 4x,xxx-8x,xxxขึ้นอยู่กับปสก./ตามตกลง
17 ม.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ผลิต/ช่างเทคนิค (บางเลน)
- รับผิดชอบงาน Special งานคาน พื้น หล่อในโมลด์ - สามารถอ่านแบบได้ดี (ถ้าผ่านการอา่นแบบ Allplan จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง,ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ...

YONGGROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สาขาชลบุรี รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสภาพ , จำนวนและพื้นที่จัดเก็บของผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียม และส่งมอบสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน - วางแผนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

YONGGROUP Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สาขากาญจนบุรี)
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
17 ม.ค. 62
8 . วิศวกรออกแบบ( สาขาชลบุรี) ด่วน!!รับสมัครด่วน !
- การทำราคา และเขียนแบบผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป - จัดทำปริมาณ (BOQ) และสร้าง BOM ของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ในระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป - ออกแบบและทำใบเสนอราคางานโครงสร้าง - ตรวจสอบแบบและอนุมัต...

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
9 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขาชลบุรี ,สาขากาญจนบุรี ด่วน!!
- ดูแลระบบบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในเครือ - สามารถวิเคราะห์งบและปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี - วางแผน วิเครา...

YONGGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
17 ม.ค. 62
10 . วิศวกรเขียนแบบ (บางเลน) / จนท.เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบโปรแกรม Auto Cad& Sketchup ได้ 2.เขียนแบบชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป Precast 2-3 ปี 3.เขียนโปรแกรม Allplan (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ