JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยครัว
-จัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ -ช่วยทำอาหารให้ได้คุณภาพตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด -ล้างภาชนะ ทำความสะอาดภายในครัวให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . พนักงานธุรการบัญชี (ไซต์งาน)
1.งานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง เช่นบัญชีเงินสดหน้างาน,ค่าซื้อของหน้างาน เป็นต้น 2.จัดทำเอกสารคำขออนุมัติซื้อ(PR)และประสานงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการ 3.ติดต่อประสานงานต่างๆระหว่างองค์กร 4....

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . พนักงานธุรการและประสานงานขาย
- จัดการงานธุรการ งานเอกสารทั่วไป ภายในฝ่ายขาย - ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อทราบโปรโมชั่นและแนวทางในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และติดตามเอกสารอื่นๆ - รับรองลูกค้า พาชมห้องตัวอย่าง - ประสานงานเรื...

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าคนงาน (Foreman)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - รับทราบปัญหาต่างๆ และประสานงานแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ทันกำหนดตามแผนงาน

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
5 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- วางแผนจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามา...

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
22 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ