JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (Senior HR Officer )รับสมัครด่วน !
1. Recruitment - ดูแลและจัดการงานด้านสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของบริษัท ฯ พร้อมคัดสรรและสัมภาษณ์พนักงานนำเสนอแก่ผู้บริหาร 2. Appraisal - ติดตามผลงานของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 24,000 บาทต่อเดือน
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesalesรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน (โดยย่อ) - เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางโทรศัพท์ (และ Social Media) เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการพร้อมปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อ...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (รวม commission)
23 เม.ย. 62
3 . Administratorรับสมัครด่วน !
- ติดตามงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยเหลือประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายภายในทีมให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดี - จัดหาข้อมูล พร้อมกรอกข้อมูลเข้าระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท/เดือน
23 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ