เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
Scope of work - ออกแบบสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โบรชัวร์โฆษณา - ออกแบบสื่อพิมพ์ต่างๆ ของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Salary and Incentive - เงินเดือน 18,000 บาท...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 15,000
16 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesalesรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน (โดยย่อ) - เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางโทรศัพท์ (และ Social Media) เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการพร้อมปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อ...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (รวม commission)
16 ธ.ค. 61
3 . Administratorรับสมัครด่วน !
- ติดตามงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยเหลือประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายภายในทีมให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดี - จัดหาข้อมูล พร้อมกรอกข้อมูลเข้าระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท/เดือน
16 ธ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ