JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรสนาม
1.วางแผนและควบคุมงาน 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยใช้โปรแกรม Autocadหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบแบบและถอดBOQ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
14 ก.ย. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า/โฟร์แมน
1.ควบคุมงาน 2.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.แก้ปัญหาหน้างาน,ปัญหาเฉพาะหน้า 4.ถอดปริมาณวัสดุและวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อสั่งของ 5.อัปเดตและรายงานประจำวัน 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ