JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า(Warehouse)
- ควบคุมกระบวนการแบ่งจ่ายวัตถุบดิบ(RM) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - บันทึกข้อมูล (SAP) เพื่อ ตัดรอบการจ่ายวัตถุดิบ(RM) - ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแบ่งจ่ายวัตถุดิบ(RM)

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
24 มิ.ย. 62
2 . Transportation Supervisor
- ดูแลงานคลังสินค้า ได้แก่ ส่วนงาน Checker,Transportation Admin - ประสานงานกับSale ในเรื่องของการจัดส่งสินค้า - ติดต่อประสานงานกับ DC ต่างๆ - ดูแลการส่งสินค้าทางช่องทาง Online

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
3 . Sr.QC Lab
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก R&D
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของแผนก บันทึก/จัดเก็บเอกสาร - รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน จัดทำแผนงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
24 มิ.ย. 62
5 . Production Team Leader
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
6 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care / Home Care - ร่วมกำหนดและวางแผนทางการตลาดกับฝ่าย Marketing - พิจารณาและคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ที่เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร - วิเคราะห์และ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 29,000 - 45,000บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
24 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขับรถและรับส่งเอกสาร
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ - นำส่งเอกสารต่างๆและใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าจากสำนักงานใหญ่ไปยังคลังสินค้าของบริษัท และNeo Factoryที่รังสิตคลองสิบสาม - นำส่งจดหมาย, พัสดุภัณฑ์ไปที่ทำการไปรษณีย์ - นำส่งเอก...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
เงินเดือน 13,000+
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development)
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด - สรุปปัญหา หาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ Supplier ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
24 มิ.ย. 62
9 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
24 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ