JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Payroll Officer (จัดทำเงินเดือน)
- จัดทำค่าแรง/ค่าตอบแทนพนักงาน(รายวัน) - Compensation & Benefit - บันทึกข้อมูลพนักงานเข้างานใหม่ - จัดทำ Report ค่าแรงในแต่ละงวด - Time Attendance - จดแจ้งทะเบียนประกันสังคม - ติดตามเอกสารประเมิ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 เม.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ปรับเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบโดยรับการจ่ายงานจาก Supervisor - บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเครื่องจักรด้านไฟฟ้าและเครื่องมือวัด - ซ่อมเครื่องจักรด้านไฟฟ้าตามใบแจ้งซ่อมเครื่องจักรไฟฟ้า - ซ่อมเครื...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
3 . Packaging Design(ออกแบบบรรจุภัณฑ์)
- ออกแบบ , แก้แบบ Packaging ผลิตภัณฑ์ด้านครัวเรือนและร่างกาย (Household & Personal Care) - ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 เม.ย. 62
4 . Production Team Leader
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(AutoCAD)บรรจุภัณฑ์
- เขียนแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging) และทำแบบ 3D mock up - ประสานงานกับผู้รับผิดชอบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และปรับเปลี่ยน-แก้ไขแบบ - จัดทำแบบ Printing Area

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 32,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 เม.ย. 62
6 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care / Home Care - ร่วมกำหนดและวางแผนทางการตลาดกับฝ่าย Marketing - พิจารณาและคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ที่เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร - วิเคราะห์และ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 35,000บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
19 เม.ย. 62
7 . พนักงานPC แฟชั่นไอส์แลนด์ / โรบินสัน ศรีสมาน
----- ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ ----- - ต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า - ควบคุมและบริหารสต๊อคสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบและประเมินความเรียบร้อย ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท (+โอที)
19 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development)
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด - สรุปปัญหา หาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ Supplier ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
19 เม.ย. 62
9 . Supply Chain Planning
- รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อ และบริหารจัดการปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - จัดการแผนการสั่งซื้อสินค้า FG รายเดือน บนฐานของ Demand Forecast - บริหารจัดการ วางแผนการผลิตกับฝ่าย...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
19 เม.ย. 62
10 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ