JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
• จัดเตรียมรายละเอียดการประชุม บันทึก และจัดทำรายงานการประชุม • จัดทำ Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย • จัดทำตารางการนัดหมายติดต่อประสานงานต่างๆให้กรรมการผู้จัดการ • พิมพ์จดหมายโต้ตอบทา...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย จัดเก็บสินค้า-ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นระเบียบปลอดภัย

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000
18 ก.ค. 62
3 . Electrical supervisor / Electrical Engineer
1. ดูแลควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์ ภายในโรงงาน 2. ดูแลควบคุมปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์ ภายในโรงงาน 3. รับมอบหมายงานจากผู้จัดก...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
4 . SALES CO. / AE /SALES EXECUTIVE
- ติดต่อประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงรับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า - รักษากลุ่มลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราค...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . SAFETY OFFICER
- จัดทำแผนงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานประจำปี - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา - ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ เครื่อง...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ