JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าบัญชี
งานบัญชีด้านรับ/รับชำระหนี้ ความรับผิดชอบหลัก 1.งานบัญชีด้านบันทึกบัญชี การชำระหนี้ ของบริษัทฯ 2.งานจัดทำรายงานภาษีขาย/ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.งานติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
25 มิ.ย. 62
2 . Software Tester
-จัดทำ Test Case,Test Plan -ทดสอบระบบตาม Requirement -ส่ง Defect Log ให้ Programmer -Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer -จัดทำ Test Summary Report -ทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม User Manual

Topvalue Corporate ., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
3 . Online Marketing / Facebook Ads / Adwords
1. พัฒนาการเสิร์ช รับผิดชอบ Search Marketing ทั้งหมด 2. มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ และการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ (Tools) ต่างๆ 3. มีความเข้าใจในการใช้งาน Social Network อาทิ Faceboo...

Topvalue Corporate ., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . คนพิการ รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์งานได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร/พนักงานขับรถ
- รับของ-ส่งของจากลูกค้า - รับเช็ควางบิล - เอกสารราชการต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและความสามารถ
25 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าสโตร์/ผู้จัดการสโตร์คลังสินค้า
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
25 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ