JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกบริหารการจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำลังพลในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับงาน 2.ดูแลเวลาการทำงานของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.บริหารการจัดส่งสินค้าและควบคุมในพื้นที่การให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 4.บริหารการจัดส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าให้ครบตามจำนวนจากรถบรรทุก 10 ล้อ หรือรถลูกค้า 2. คัดแยกสินค้า ตามจังหวัดที่กำหนด 3. จัดส่งสินค้าตามอำเภอ จังหวัดที่กำหนด 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
19 มิ.ย. 62
3 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.สามารถเขียนโปรแกรมด้วย vb.net 2.สามารถออกแบบฐานข้อมูล และใช้งาน MS SQL server 3.เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพัฒนาระบบ Transportation 4.สามารถพัฒนาระบบ windows application, web service, windows api 5.ส...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำพระราม 3, ประจำกิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามใบขออัตรากำลัง - วางแผนการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการ - วิเคราะห์ช่องทางการสรรหาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ค...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
4 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า / ติดรถส่งของ
พนักงานขับรถส่งสินค้า - ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถตามใบงาน - จัดเรียงสินค้าขึ้นรถตามเส้นทางวิ่งของรถ - ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทาง - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสม...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 10,000 บาทขึ้นไปตามความสามารถ
19 มิ.ย. 62
6 . Customer Service Team Online/Offlineรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการทีม CRM - พัฒนาทีมงานในด้านความรู้เกียวกับสินค้าและบริการ - พูดกับสมาชิกให้มากขึ้น - ดูแล ระบบ และ database CRM ให้ทำงานได้ดี - สร้างความพิเศษและผูกพันธ์กับสมาชิก เช่น เพิ่มสิทธิประโ...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล/จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร 2. สรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร 3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 4. ติดต่อประสานงานภายใน และนอกหน่วยงาน 5. ทำรายงานให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
19 มิ.ย. 62
8 . พนักงานคลังสินค้าห้องเย็น ประจำพระราม 3 , คลังกิ่งแก้วรับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้า - ออกพร้อมแพ็คสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 2.ตรวจเช็คและคัดแยกสินค้าในห้องเย็น 3.เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงสำนักงาน (ประจำกิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานสาธารณูปโภคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ - ดูแลงานโครงการ โปรเจ๊คท์ สร้างเสริม ต่อเติม ออกแบบ สรรหาผู้รับเหมา - จัดตารางการทำงานของช่างอาคารให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ควบคุม...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน ตามที่ตกลงกันไว้
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (กิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการนัดหมายการบริการรับสินค้า 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า 3. อัพเดทสถานะให้ลูกค้าทราบประจำวัน

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ