JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.สรรหา ว่าจ้างพนักงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.ทำเงินเดือน,คิด O.T,สวัสดิการพนักงาน,ภาษี,ติดต่อประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3.จัดส่งพนักงงานอบรมภายนอกบริษัท 4.จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพน...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
2 . พนักงานขาย งานโครงการ / ขายเคมี / สีอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ - วางแผนการขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รายงานตัวเลข และสรุปยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี - สร้างความสัมพันธ์อันดี...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ