เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Supervisor (บ้านแพ้ว สมุทรสาคร)
นัดสัมภาษณ์ครั้งถัดไปในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 สมัครมาด่วนๆๆครับ (ขออนุญาตติดต่อกลับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น) - ดูแลควบคุมประกันคุณภาพในสายงาน Beverage ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - ปรับปรุงกระบว...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุง (บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร)
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2.บันทึกประวัติและตรวจเช็ดครื่องจักรตามแผน PM 3.สรุปงานพร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
20 ต.ค. 61
3 . EXECUTIVE SECRETARY (ประจำที่ อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร)
• ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้กำหนดการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย • กำหนดวาระการประชุม และบันทึกวาระการประชุมเพื่อการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 61
4 . AR SPECIALIST (Work area Samutsakhon)
- ควบคุมงานด้านบัญชี AR - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี AR ของบริษัท และระบบภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี กฏเกณฑ์ทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายบริษัทฯ โดยเป็นไ...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 ต.ค. 61
5 . Procurement Executive / Procuement Specialist
• ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดหาเครื่องจักร อะไหล่สำหรับอุปกรณ์/เครื่องจักร และซ่อมบำรุงตรวจสอบราคาและประมาณราคาในการชำระค่าวัตถุดิบในการผลิตและวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ ที่สั่งซื้อเพื่อตรวจสอบคว...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
18 ต.ค. 61
6 . Supervisor Automation/Section Manager Automation
วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์งานวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการควบคุมระบบอัติโนมัติ ออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องมือและระบบควบคุม รวมทั้งการสร้างระบบอัตโนมัติ กระบวนการ Distri...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 61
7 . พนักงานคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต (โรงงานลำลูกกา คลอง 13)
1.ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2.ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยของเครื่องจักร ตามมาตราฐาน GMP และ HACCP 3.ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 4.บันทึกค่าผลการปฏิบัติงาน 5.งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,500 - 12,000
17 ต.ค. 61
8 . Supervisor / Manager Industrial Engineering
- ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของกระบวนการผลิต และการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และพนักงานในสายการผลิต - นำข้อมูลปัญหามาทำการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต - ให้คำแนะนำทางเทคนิค เชิงคว...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 61
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ