เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
15 ธ.ค. 61
2 . COST ACCOUNTING SPECIALIST
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในวิเคราะห์ด้านการบริหาร ตรวจสอบรายการซื้อ ในส่วนของต้นทุนว่ามีการถูกต้อง ตรงกับสัญญารา...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-38,000 บาท
15 ธ.ค. 61
3 . Manager Industrial Engineering
- ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของกระบวนการผลิต และการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และพนักงานในสายการผลิต - นำข้อมูลปัญหามาทำการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต - ให้คำแนะนำทางเทคนิค เชิงคว...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
4 . EXECUTIVE SECRETARY (ประจำที่ อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร)
• ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้กำหนดการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย • กำหนดวาระการประชุม และบันทึกวาระการประชุมเพื่อการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 ธ.ค. 61
5 . Procurement Executive / Procuement Specialist
• ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดหาเครื่องจักร อะไหล่สำหรับอุปกรณ์/เครื่องจักร และซ่อมบำรุงตรวจสอบราคาและประมาณราคาในการชำระค่าวัตถุดิบในการผลิตและวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ ที่สั่งซื้อเพื่อตรวจสอบคว...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
15 ธ.ค. 61
6 . AR SPECIALIST (Work area Samutsakhon)
- ควบคุมงานด้านบัญชี AR - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี AR ของบริษัท และระบบภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี กฏเกณฑ์ทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายบริษัทฯ โดยเป็นไ...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
15 ธ.ค. 61
7 . พนักงานขายประจำร้าน Full Time รับสมัครด่วน !
สาขา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ สาขา เอ็มควอเทียร์ - แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - จัดทำรายงานยอดขาย - จัดโปรโมชั่น พร้อมกับแนะนำสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า - สามารถอธิบายคุณสมบัติของสินค้า ให้ลูกค้าสนใจซื้อสิ...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-14,000 บาท
15 ธ.ค. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ