JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales & Marketing Mangerรับสมัครด่วน !
Job Descriptions To help us meet our customer acquisition and revenue growth targets by keeping our company competitive and innovative Responsible for maximizing our sales team potential, crafting...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ&ธุรการ
-หาแหล่งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆให้ไม่ขัดต่อนโยบายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก -จัดทำใบสั่งซื้อ ( purchase Order ) -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย ...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงงาน
26 มิ.ย. 62
3 . QC ไลน์ผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฏระเบียบของโรงงาน - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ GMP และ HACCP - ควบคุมดูแลในส่วนงานคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานของโรงงานและลูกค้า - เขียนรายงานการควบคุมคุณภาพได้เป็น...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ดูแลการผลิตให้ไลน์ผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 3.ควบคุมการลดของเสียและโอที 4.จัดทำเอกสารยอดผลิต 5.สามารถทำงาน จันทร์ - เสาร์ เข้างาน 8.00น.-17.00น.

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ