JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขอ Visa และ Work permitรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับลูกค้าด้านการขอ Visaและใบอนุญาตทำงาน - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ให้รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี รายละเอียดงาน 1.ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รายรับ ,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี ,ใบเสนอราคา ,เช็ค Statement ประสานงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ทราบผลวันที่สัมภาษณ์ทันที*...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
3 . ตรวจงบการเงิน ภาษี และเป็นที่ปรึกษารับสมัครด่วน !
ทำงานประจำสำนักงานบัญชี ตรวจงบการเงิน ภาษี ดูแลควบคุมงานในสำนักงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้กับลูกค้า SME

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
19 เม.ย. 62
4 . พนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนรับสมัครด่วน !
1. รับส่งเอกสารลูกค้า 2.ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆเพื่อยื่นเอกสาร 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าบัญชี / เปิดรับผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง 1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ