เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายประจำเขตกรุงเทพและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขาย 2.เก็บเงินค่าสินค้า 3.ตรวจสิบสินค้าฝากขายหน้าร้าน 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไรท์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 14,000-25,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)
14 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ