เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . sales representative (พนักงานขายภาคใต้)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ-เพิ่มลูกค้าใหม่ 2. ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 3. ดูแลสินค้าฝากขายหน้าร้านของบริษัทฯ 4. ทำรายงานการขายและรายงานต่างที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท ไรท์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 13,000 - 20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ