JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. วางแผนการผลิต และติดตามแผนในส่วนของงาน Job Order ที่ได้มีการเปิดใบสั่งผลิตไปแล้ว 2. วางแผนการใช้กล่อง, แกน และวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ช่วยเหลือ หัวหน้าแผนก สนับสนุน แ...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่า...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ DCC
1.ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบ GMP HACCP 2.Internal Audit และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ Internal Audit 3.ติดตามผลการตอบกลับ CAR ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำ/รวบรวม รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายข...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
เงินเดือน ตามที่ตกลง
11 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ