JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ MR/DCCรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบ GMP HACCP 2.Internal Audit และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ Internal Audit 3.ติดตามผลการตอบกลับ CAR ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำ/รวบรวม รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายข...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่า...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ