JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ MR/DCCรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบ GMP HACCP 2.Internal Audit และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ Internal Audit 3.ติดตามผลการตอบกลับ CAR ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำ/รวบรวม รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายข...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล ทบทวนและตรวจสอบส่วนงานฝ่ายขาย - จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - บันทึกและรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า - รับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งพร้อมเสนอรายงานต่อกรรมการ - รับเรื่องและจัดส่ง s...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ