JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Supervisor)
1.รับผิดชอบและดูแลระบบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลงานเครื่องจักรแม่พิม์แบบ Compression mold, Injection Mold 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆในโรงงาน 3.งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน ...

บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
11 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ