JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท -จัดหาโลเคชั่นติดตั้งป้ายโฆษณา และสื่อโฆษณาอื่น ๆ -จัดเก็บ บันทึก สรุปข้อมูล จัดทำรายงานต่าง ๆ -จัดทำเอกสารรายจ่าย -จัดทำรายงาน และติดต่อราชการชำระป้ายโฆษ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านจ่าย - จัดทำเอกสาร การจ่ายเช็ค - ทำเช็ค - ติดตามใบเสร็จ

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- จัดทำ time attendance - จัดทำค่าจ้างพนักงานรายวัน - งานประกันสังคม, งานสวัสดิการ - ติดต่อนัดสัมภาษณ์พนักงาน - ทำเอกสารยื่นกรมพัฒฯ - ประสานงาน HR กับหน่วยงานภายใน-ภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 เม.ย. 62
4 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานก่อสร้าง และตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - ประสานกับผู้รับเหมาได้ - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 เม.ย. 62
5 . วิศวกรโครงการ รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ - ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้รับเหมา/โฟร์แมน และรายงานต่อ ผู้จัดการโครงการได้

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
20 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ