เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (FormulaERP)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ตรวจสอบ จัดทำ เอกสารบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี - ลงบันทึกบัญชี - ปิดงบการเงินและยื่นภาษี - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000+
15 พ.ย. 61
2 . ภูมิสภาปัตย์ / Landscape
- เขียนแบบออกแบบภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ของโครงการที่รับผิดชอบภายใต้ Concept และงบประมาณที่ตั้งไว้ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้อง มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง - ศึกษา จัดหาและคัดกรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
3 . นักศึกษาฝึกงาน โยธา,บัญชี,การเงิน
สาขาโยธา (2 อัตรา) - ฝึกงานที่ฝ่ายก่อสร้าง - ฝึกงานที่โครงการ - งานหน้างาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สาขาบัญชี, สาขาการเงิน (1 อัตรา) - ฝึกงานฝ่ายบัญชีและการเงิน - เก็บเอกสาร - คีย์ข้อมูล - อ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 165 บาท
14 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย (Multimedia designer)
- งานทำวีดีโอโมชั่นกราฟฟิค ถ่าย VDO ผลิตสื่อมัลติมีเดีย - ช่วยคิดช่วยทำสตอรี่บอร์ด - ตัดต่อต่อวีดิโอประกอบการตลาด เช่น ตัดต่อวีดีโอนำเสนอโครงการ ตัดต่อวีดีโองานประชาสัมพันธ์บริษัทและอื่นๆ รวมไปถึ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่ Programmer
- ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement - วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานตามความต้องการให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับอนาคตได้ (เพิ่มก่อนพัฒนาโปรเเกรม) - พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยน...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ