เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ภูมิสถาปัตย์ / Landscape
- เขียนแบบออกแบบภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ของโครงการที่รับผิดชอบภายใต้ Concept และงบประมาณที่ตั้งไว้ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้อง มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง - ศึกษา จัดหาและคัดกรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลด้านจ่าย - จัดทำเอกสาร การจ่ายเช็ค - ทำเช็ค - ติดตามใบเสร็จ

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า
- ดูแลลูกค้าและผู้เช่าที่ต้องการเช่าอาคารหรือที่ดินเปล่า ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน - จัดทำเอกสารสำหรับการเช่า เช่น สัญญา,การต่อสัญญา - จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เช่าและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด - ติดตามเงิ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
4 . วิศวกรโครงการ รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ - ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้รับเหมา/โฟร์แมน และรายงานต่อ ผู้จัดการโครงการได้

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการรับสมัครด่วน !
• ให้ข้อมูลโครงการ แนะนำลูกค้า ปิดการขาย เตรียมเอกสารสัญญาซื้อขาย • ประสานงานกับธนาคาร รวมถึงให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องสินเชื่อ • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ฝ่ายก่อสร้าง, บริการหลังการขาย, ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ