เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกผลิต
- รับผิดชอบแผนการผลิต เป้าหมายการผลิต - ดูแลแผนการทำความสะอาดประจำเดือน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ควบคุมตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ - รายงานการผลิต/การบำรุงรักษาเครื่องจักร - อื่นๆตามที่มอบหมาย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
2 . Assistant Manager QA
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐา...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
อำนวยการวางแผนควบคุมแก้ไขปัญหาสภาวะในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุนในการผลิต ปริมาณและระยะเวลาส่งมอบ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลการผลิต
วางแผนการผลิต ติดตามรวบรวมข้อมูล ประมวลผลการผลิต

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
5 . R&D manager
-Responsible for project management of product and process development -Works with Operations to develop processes / procedures -Identifies and monitors new technological developments -Conducts pre...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ