เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Pest Control
รับผิดชอบส่วนงานของ Pest Control ติดตามการทำPest Control ของพนักงาน Sub. Contractor สำรวจ และวาง เหยื่อ อุปกรณ์ และวัสดุดักจับแมลงต่างๆ พร้อมทั้งทำแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งและป้ายชี้บ่ง บริเวณที่ติด...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
2 . Assistant Manager QA
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐา...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
อำนวยการวางแผนควบคุมแก้ไขปัญหาสภาวะในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุนในการผลิต ปริมาณและระยะเวลาส่งมอบ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
4 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมดูแลการบังคับใช้กฏระเบียบต่างๆในการทำงาน รวมทั้งงานด้านธุรการบุคคล

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
5 . หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลการผลิต
วางแผนการผลิต ติดตามรวบรวมข้อมูล ประมวลผลการผลิต

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ