JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager QA
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐา...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ทั้งหมดภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง การสอบเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การควบคุมบันทึกและเอกสารรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ตามข้อกำหนดของ...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ