JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Executive/Sales Engineer(ประจำขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าและบริการ - หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

Interlink Communication Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ร่วมคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน/องค์กร และสร้าง 2. ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
3 . Project Engineer(Design&Permission Engineer): Interlink Telecom Public Co.,Ltdรับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD และ Google Earth 2.สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงข่าย 3.จัดทำเอกสารยื่นขออนุญาติพาดสาย ส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตามเวลาที่กำหนด 4.ติดต...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
4 . พนักงานธุรการ (Administrator) -สัญญาจ้าง; Interlink Telecom Public Co.,Ltdรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.รวบรวมพร้อมจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องสำหรับโครงการทั้งภายในและนอก 3.บริหารจัดเตรียม เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอยู่้...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
20 มี.ค. 62
5 . Technical Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1.Monitor วงจรตาม Project กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.รับแจ้งเหตุเสีอและเหตุขัดข้องจากสาขาภูมิภาค 3.ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเหตุเสีย 4.ประสานงานลูกค้า ตามสาขาต่างๆ ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
6 . Product &Technical Support Engineer (ประจำระยอง)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจสอบ/ ซ่อมของเคลม 2.) อบรมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ 3.) ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ 4.) เขียนร่างคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานได้ (TOR) 5.) ถอดแบบ BOQ 6.) วางสเปคกั...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาคตะวันออก (ประจำสาขา ระยอง)รับสมัครด่วน !
- บริหารงานสาขา ร่วมกับผู้อำนวยการภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ติดตามงานขาย/โครงการ/ ใบเสนอราคา - คอยประสานงานการทำงานของแต่ละแผนกในสาขา - สรุป และรายงานยอดขายรายเดือนกับผู้จัดการสาขา - รับผิ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี(จ่าย), พนักงานบัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.จัดทำใบสำคัญจ่าย -บันทึกบัญชีด้านจ่าย เช่น เงินสดย่อย,ค่าเช่า,ค่าน้ำมัน,ค่านายหน้า,ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ -บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ -ออกหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 2.ใบสำคัญจ่ายสินค้าต่างประเทศ -จ่ายสิ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
9 . พนักงานกราฟฟิคดีไซน์ ประจำสำนักงานใหญ่ (รัชดา)รับสมัครด่วน !
1) ออกแบบ Artwork 2) ตัดต่อภาพเบื้องต้น 3) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรมต่างๆ 4) ศึกษารวบรวมข้อมูล ตลอดจนติดตามแนวทาง แนวโน้มของตลาดในส่วน Packaging, Product, Booth, Giftset, Premium, POP และสิ่งพิมพ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
10 . ผู้อำนวยการภาคใต้ (ประจำสาขาหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดาเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่ 2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดาเน...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
11 . Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- สร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ - วางแผนการตลาดออนไลน์โดยใช้โฆษณา - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการของบริษัท นำไปสื่อสารบนสังคมออนไลน์ - สร้างกระแสจาก Social Media ให้เกิดการรับรู้สูงสุด - รับผิดชอ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
12 . Senior Accountant : Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานภาษี (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.ภ.30, ภ.ภ.36 และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.ติดต่อประสานงาน เป็นผู้ช่วยสมุห์บัญชีอาวุโส 3.รับผิดชอบสำหรับการกำหนดเวลาของรายงานรายสัปดาห์, รายเดือนรา...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
13 . พนักงานส่งเอกสารและอุปกรณ์รับสมัครด่วน !
- ส่งของในพื้นที่ตามที่บริษัทจัดส่งให้ - รับผิดชอบสินค้าระหว่างจัดส่ง - จัดเรียงสินค้า - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Interlink Communication Public Co., Ltd.
20 มี.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีและการเงิน (ประจำระยอง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย - ติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่ค้างชำระ

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
15 . เลขาฯ ฝ่ายขาย (ประจำระยอง)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั้งสอบถามและสั่งซื้อ Product จากลูกค้า - Support Sales และกระตุ้นยอดขาย - จัดทำและติดตามใบเสอราคา - จัดทำ Report สรุปยอดซื้อ-ยอดขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
16 . NMC Engineer ประจำที่ ศูนย์ Data Canter ถนนกาญจนาภิเษก (คู้บอน)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและกำหนดภาพรวมโครงข่าย (ด้านอุปกรณ์) 2.นำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิค เพื่อสนับสุนงานขาย 3.ปรับปรุงระบบการตั้งค่าภายในระบบของลูกค้าแต่ละราย (Configuration) 4.จัดทำสรุปจำนวนวงจร/เลขที่วงจร เพื่อส่งม...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
20 มี.ค. 62
17 . พนักงานการตลาด (Event)รับสมัครด่วน !
1) จัดกิจกรรมการตลาด 2) ดูแลช่องการตลาดที่น่าสนใจ 3) วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธิ์ทางการตลาด 4) พบปะลูกค้า/จัดสัมมนา/โฆษณาสินค้า 5) จัด Road Show / โปรโมทสินค้า 6) ประสานงานหน่วยงาน 7) ออกพื้นที่ เพ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
20 มี.ค. 62
18 . Civil Engineer : Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร -วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา รวมทั้งจัดการทางด้านเทคนิคได้

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
19 . Sale Executive/ Sale Engineer ประจำ หาดใหญ่, ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ของบริษัทฯ 2. นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 3. บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า / ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
20 . Sales Executive (ประจำสำนักงานใหญ่) : Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1.Executing the full sales cycle from initial point of contact (lead generation), presentations, proposals, through contract 2.negotiations and execution for government and infrastructure projects. ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ