JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน (เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า) - Interlink Telecom PLC.รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสต็อกสินค้า - จัดเรียงสินค้า - ทำงานด้านเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 พ.ค. 62
2 . Civil Engineer: Interlink Telecom Public Co., Ltd.รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลติดตั้งสร้างโครงการให้ได้มาตรฐานด้าน Civil และพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 2. กำกับ ดูแล ควบคุมผู้รับเหมาสร้างโครงการให้ได้มาตรฐาน 3. ติดตาม กำกับ ควบคุมงานโครงการให้ทันตามกำหนด 4. ประสานงานหน่วย...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการส่วนลูกหนี้และสินเชื่อ (ประจำคู้บอน)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจความถูกต้อง และลงนามในบิล กรณีลูกค้ามารับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า, ส่งขนส่งไปต่างจังหวัด, พนักงานส่งสินค้าจัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.) ตรวจความถูกต้อง และลงนามใบลดหนี้ และเข้าไปลบเลขท...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ร่วมคิดจัดทำโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน/องค์กร 2. ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบริหา...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
23 พ.ค. 62
5 . Engineer ประจำที่ศูนย์ Data Center (บางนาตราด กม.19)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเฝ้าระวังเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ - ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ - จดบันทึกค่าต่างๆประจำวัน - แจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการแก...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
6 . พนักงานการตลาด (ลูกค้าสัมพันธ์) MRT สุทธิสารรับสมัครด่วน !
1.) งาน Telemarketing 2.) งานเข้าพบลูกค้า End User 3.) เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอ (Presentation) / แนะนำบริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเดิม รวมไปถึงการดำเนินงานในการจัดแสดงสินค...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 พ.ค. 62
7 . พนักงานธุรการ (Administrator) -สัญญาจ้าง; Interlink Telecom Public Co.,Ltdรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.รวบรวมพร้อมจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องสำหรับโครงการทั้งภายในและนอก 3.บริหารจัดเตรียม เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอยู่้...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 พ.ค. 62
8 . Technical Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1.Monitor วงจรตาม Project กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.รับแจ้งเหตุเสีอและเหตุขัดข้องจากสาขาภูมิภาค 3.ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเหตุเสีย 4.ประสานงานลูกค้า ตามสาขาต่างๆ ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
9 . Product &Technical Support Engineer (ประจำระยอง)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจสอบ/ ซ่อมของเคลม 2.) อบรมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ 3.) ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ 4.) เขียนร่างคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานได้ (TOR) 5.) ถอดแบบ BOQ 6.) วางสเปคกั...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาคตะวันออก (ประจำสาขา ระยอง)รับสมัครด่วน !
- บริหารงานสาขา ร่วมกับผู้อำนวยการภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ติดตามงานขาย/โครงการ/ ใบเสนอราคา - คอยประสานงานการทำงานของแต่ละแผนกในสาขา - สรุป และรายงานยอดขายรายเดือนกับผู้จัดการสาขา - รับผิ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
11 . Presales : Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมความต้องการของลูกค้าและการแก้ปัญหาการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายขาย และทีมวิศวกร ไอที 3. จัดทำข้อเสนอค่าใช้จ่ายประมาณการขอบเขตของการทำงาน / การบริการ 4. แก้ปัญ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
12 . Sale Executive/Sales Engineer(ประจำขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าและบริการ - หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

Interlink Communication Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี(จ่าย), พนักงานบัญชีอาวุโส Mrt สุทธิสารรับสมัครด่วน !
1.จัดทำใบสำคัญจ่าย -บันทึกบัญชีด้านจ่าย เช่น เงินสดย่อย,ค่าเช่า,ค่าน้ำมัน,ค่านายหน้า,ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ -บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ -ออกหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 2.ใบสำคัญจ่ายสินค้าต่างประเทศ -จ่ายสิ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
14 . ผู้อำนวยการภาคใต้ (ประจำสาขาหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดาเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่ 2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดาเน...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่นิติกรรับสมัครด่วน !
1) ร่างสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ 2) ออกเอกสารเร่งรัดหนี้, ดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ค้างชำระตามระเบียบของบริษัท 3) ให้คำปรึกษา, วิเคราะห์และอื่นๆที่เป็นงานเกี่ยวกับข้อกฎหมาย...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
16 . เลขาฯ ฝ่ายขาย (ประจำระยอง)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานทั้งสอบถามและสั่งซื้อ Product จากลูกค้า - Support Sales และกระตุ้นยอดขาย - จัดทำและติดตามใบเสอราคา - จัดทำ Report สรุปยอดซื้อ-ยอดขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
17 . พนักงานการตลาด (Event) ประจำ สนง.ใหญ่ ใกล้ MRT สุทธิสารรับสมัครด่วน !
1) จัดกิจกรรมการตลาด 2) ดูแลช่องการตลาดที่น่าสนใจ 3) วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธิ์ทางการตลาด 4) พบปะลูกค้า/จัดสัมมนา/โฆษณาสินค้า 5) จัด Road Show / โปรโมทสินค้า 6) ประสานงานหน่วยงาน 7) ออกพื้นที่ เพ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
23 พ.ค. 62
18 . Sale Executive/ Sale Engineer ประจำ พิษณุโลก (โซนภาคเหนือตอนล่าง)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ของบริษัทฯ 2. นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 3. บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า / ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
19 . Sales Executive (ประจำสำนักงานใหญ่) : Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1.Executing the full sales cycle from initial point of contact (lead generation), presentations, proposals, through contract 2.negotiations and execution for government and infrastructure projects. ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั่วไป/อาวุโสรับสมัครด่วน !
1) วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร กำหนดขอบเขต จัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 2) ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและข้อบกพร่อง รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับแผนกต่างๆ ในบริษัท 3) กำหนดวิธีการตรวจสอบ เ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-35,000
23 พ.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ