JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงส่วนกลาง รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและประเมินค่าความเสียหายของเครื่องจักรก่อนสั่งซื้อ - ทำแผนการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามรอบระยะเวลา พร้อมกำกับการซ่อมบำรุงให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
2 . วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.ติดตาม กำกับ ดูแลควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และสร้างความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้านก่อสร้างภายในโครงการ 2.กำกับดูแลจัดเตรียม สั่งการ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรและวัสดุ 3.ติดต่อประสานง...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
3 . วิศวกรควบคุมต้นทุน รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบ ประมาณราคาก่อสร้างก่อนประกวดราคา - ประมาณราคางานผลิตคอนกรีตอัดแรง การสนับสนุนทางด้านเทคนิค งาน Auto cad

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
13 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าฝ่ายที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - บันทึกข้อมูลเบื้องต้นตามงานบัญชี - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชี - ติดต่อประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบเงินสดย่...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
13 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ