เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
-ออกแบบงานโฆษณา สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ -ทำสื่อ ด้านVDO ถ่ายภาพ

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
17 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง
-ออกแบบงานงานระบบ ให้กับโรงงานและร้านค้าสาขา -ทำBOQ งานก่อสร้างและงานระบบ -วางแผนงานด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงานผลิต เบเกอรี่

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 61
3 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- วางแผนและการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีระบบ - ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงิน อย่างรัดกุม - วางแผนงบประมาณประจำปี

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 61
4 . ผู้จัดการบริหารธุรกิจสาขา (Area Manager)
-วางแผนและบริหารงานสาขา ให้บรรลุเป้าหมาย -ตรวจสอบการปฎิบัติงานสาขา -งานด้าน Set up หรืองานด้าน Support สาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 61
5 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารการผลิตให้เป็นตามแผนและนโยบายของบริษัท - บริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สินค้ามีมาตรฐานคุณภาพที่ดีระดับสากล - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด - บริหารต้นทุน และวางแผนงบประมาณ ...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ