JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี่สารสนเทศ
- บริหารจัดการข้อมูลในบริษัท - ติดตั้ง/ดูแลระบบ Network สำนักงานใหญ่ /สาขา - ติดตั้งระบบ CCTV - ดูแล website

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่และขนมไทย

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
-ดูแลงานบุคคล ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดสรรพนักงาน-ฝึกอบรม -การฝึกอบรม

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผน
-รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการขาย - รวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจสาขา (Area Manager)
-วางแผนและบริหารงานสาขา ให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและ Waste -ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานสาขา -สอนงานและให้คำแนะนำ กับพนักงานสาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ