JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้าประจำอาคาร
- ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ดูแลงานช่างทั่วไป

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AR/AP)
- จัดทำเอกสารชุดการจ่าย - ทำเช็คจ่าย ค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นเครดิต และอื่นๆ - ทำทะเบียนลูกหนี้ เจ้าหนี้ - ทำรายงานเช็คค้าง - ทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลจ่ายเช็คผ่านระบบธนาคาร - สรุปหนี้ตัวรับ...

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ