JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.จัดเก็บเอกสารและสถิติต่างๆทางด้านการตลาด 2.ร่วมจัดทำแผนการตลาดกับหน่วยงานต่างๆ 3.ดำเนินการการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด ตามแผนการตลาดที่กำหนด 4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก...

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโครงการ
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และสเปคของอุปกรณ์ต่างๆ - ประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ