เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Supervisor/Manager
- รับผิดชอบการดำเนินการคัดเลือกพนักงาน ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน ดำเนินการจัดเตรียมการและติดตามผลการทดลองงานเพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรตรงตามความต้องการ - ดำเนินงานด้านการบริหารบุคลากร (HRM) ...

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ