เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruiter
หาเจ้าหน้าที่และพนักงานให้กับบริษัทที่และบริษัทที่เป็นลูกค้า 1 หาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สนใจหางานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 2 ติดต่อ บริษัทที่สนใจหาคน 3 สัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้...

บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
20 ส.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ