เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Representative
1. รับผิดชอบต่อยอดขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. นำเสนอสินค้าและสาธิตการใช่สินค้า 3. ดูแลหลังการขายอย่างมืออาชีพ 4. ประสานงาน และดำเนินงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในบริษัทฯหรือกับคู่ค้าภาย...

บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 + commission 15,000 - 30,000++
22 ต.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ