JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-รับวัตถุดิบ/สินค้า ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า -จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ -ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า -ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า -นับยอดสต็อกวัตถุดิบ/สิ...

บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ