JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสำรวจทั่วไป
สำรวจพื้นที่ เพื่อวางระบบการก่อสร้าง

บริษัท ส.รุ่งกิจ65 จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . วิศวกร สำรวจ
สำรวจออกแบบ/ เขียนแบบ และควบคุมงานสนาม

บริษัท ส.รุ่งกิจ65 จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ