JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธูรการจัดซื้อ
- ดูรายการใบขอซื้อ (PR) - จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) - จัดบิล / จัดเอกสารส่งฝ่ายบัญชี - ควบคุมสต็อกสินค้า - ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า - ควบคุมปริมาณการเบิกจ่ายสินค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เก...

บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
2 . พนักงานขายบ้านจัดสรร
เสนอขาย ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดเอกสารเข้าธนาคาร จัดเอกสารการขาย Weeky Report หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาย มีความชำนาญในการเจรจาได้เป็นอย่างดี ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษั...

บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
3 . วิศวกรคุมงานก่อสร้าง
- ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง - ประมาณราคางานก่อสร้าง - คุมงานก่อสร้างและเข้าประชุม Site Meeting นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ - รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพงานและประสานกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อ...

บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ