JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กร - จัดทำแผนอบรมเรื่องความปลอกภัยภายในองค์กร - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกฏหมายความปลอดภัย - ตรวจสอบอุปกรณ...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 3. ควบคุม/ตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติเวลาการมาทำงาน...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าบัญชี
1. จัดทำการบันทึกบัญชีการซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ (AP) 2. จัดทำใบเบิกสินค้าจากแผนกคลังสินค้าและบันทึกบัญชีการเบิกสินค้าเข้าโปรแกรมบัญชี (OUT) 3. บันทึกบัญชีทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา ประจำเดือ...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม - เชื่อม ประกอบ กลึง กัด ไส งานโลหะ

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ สร้าง ติดตั้งเครื่องจักร boiler - ตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัย - ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนด ...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ