เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กร - จัดทำแผนอบรมเรื่องความปลอกภัยภายในองค์กร - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกฏหมายความปลอดภัย - ตรวจสอบอุปกรณ...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
- ออกแบบระบบ P&ID ในส่วน Instrument - ดูแลการติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือวัด PT , TT , FT , LT ฯลฯ - ดูแลและจัดทำแผนการซ่อมบำรุง และแก้ไขอุปกรณ์ Instrument -

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 3. ควบคุม/ตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติเวลาการมาทำงาน...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดย่อยและบันทึกเข้าโปรแกรมบัญชี (PC) 2. ทำเอกสารประกอบการจ่ายเช็คและบันทึกเข้าโปรแกรมทบัญชี (PV) 3. ทำเอกสารรับชำระหนี้จากการไฟฟ้าและบันทึกเข้าโปรแกรมบัญชี(RV) 4. บันทึก...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้ากำลัง/ เครื่องมือวัด
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องมือวัดในโรงงาน

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ