JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบครอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -ดูแลเอกสารต่างๆ ในระหว่างการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ -รับใบ PR จากผู้ขอซื้อ -สอบราคาเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อ...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
2 . QC ENGINEER (ประจำโรงงานบางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลในส่วนของงานประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ ของปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . QC SUPERVISORรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน - กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ - ตรวจติดตามการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อจัดทำมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์และหาแนว...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขาย (ประจำ สาขาบางนา จ.กรุงเทพมหานคร)รับสมัครด่วน !
-ดูแลช่องทางการจำหน่าย/เช่า รถกอล์ไฟฟ้า -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ดุแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมการรับรู้ใน Brand สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสร...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขาย (ประจำภาคใต้)รับสมัครด่วน !
-ดูแลช่องทางการจำหน่าย/เช่า รถกอล์ฟไฟฟ้า -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมการรับรู้ใน Brand สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเส...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท+คอมมิชชั่น+ค่าเสื่อม+ค่าน้ำมัน+เบี้ยงเลี้ยง+ค่าห้อง
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำ สาขามหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา)รับสมัครด่วน !
- สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด - สนับสนุนทีมงานขายด้านข้อมูลการขาย - จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการขายและทำการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นที่รู้จัก ทางออนไลน์และออฟไลน์

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
7 . PRODUCTION ENGINEER (ประจำโรงงานบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา)รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดการขบวนการผลิต -วางแผนควบคุมกระบวนการผลิต -ควบคุม ดูแล ระบบการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต -เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับขบวนการผลิต พร้อมเสนอแนวทาง...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล การรับเข้า สินค้านำเข้า ในไฟล์ Excel เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น - คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าใน Excel - คุมไฟล์ Excel สินค้านำเข้าเพื่อเป็นข้อมูลหลักเบื้องต้นส่งให้หน่วยงานอื่น - ตั้งร...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานเปิดตัวแทนจำหน่ายรถสามล้อ/รถมอไชด์ไฟฟ้า (ประจำภาค) รับสมัครด่วน !
-เปิดตัวแทนจำหน่ายรถสามล้อ และ มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า -ดุแลยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -รักษาฐานลูกค้าที่บริษัทมีอยู่ให้มียอด Ative อย่างต่อเนื่อง -เพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ อย่างต่อเนื่อง -ดูแล...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท++
24 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำพื้นที่เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร)รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ - เดิน...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
11 . ช่างบริการ (ประจำสาขาบางนา)รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถสามล้อ ทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน 2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถสามล้อ 3. ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมการต...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ