JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานค่าจ้าง/สวัสดิการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการตามเกณฑ์และแนวทางในการบริหารค่าตอบแทน สำหรับพนักงานประเภทการจ้าง รายวันและรายเหมาขององค์กร 2.ดำเนินการตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน ตามเอกสารเทียบกับข้อมูลหลักฐาน การมาทำงานจริงของพนักงาน 3...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
23 ม.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตและแปรรูปยางพาราและปฏิบัตงานอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
50 อัตรา
เงินเดือน 315-1,200/วัน
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. Prepare action plans by individuals 2. Surfing the internet all concerning materials of Rubber products such as Crude Oil, Stock Market, Exchange-rate and more to support the teams. 3. Maintains...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (Shipping)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงาน Shipping ทั้งระบบ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 4.ติดต่อลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
23 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนั...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
23 ม.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
23 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงาน กทม.)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษายอดขาย -วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามแนวโน้มของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตล...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ