JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. Prepare action plans by individuals 2. Surfing the internet all concerning materials of Rubber products such as Crude Oil, Stock Market, Exchange-rate and more to support the teams. 3. Maintains...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
3 . พนักงานขับโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้าและในอาคารผลิต ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
4 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ - ประเมินหน้างานและอุปกรณ์ในการสั่งซื้อหรือสั่งซ่อมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงโครงสร้างอาคารและพื้นถนน เป็นต้...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนั...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
1)ดูแล ควบคุม ติดตาม Software Computer และ E-Mail ภายในองค์กร 2)ออกแบบสื่อนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ 3)สำรวจความเพียงพอในการใช้งานทรัพยากรในด้าน Software Computer และจัดสรรให้ใช้งานอย...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงาน กทม.)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษายอดขาย -วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามแนวโน้มของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตล...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมสร้าง พื่้นถนนภายในโรงงาน - เชื่อมเหล็ก, เดินสายพานเครื่องจักรโรงงาน - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ