JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร *ประจำสาขาบุรีรัมย์*รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. Prepare action plans by individuals 2. Surfing the internet all concerning materials of Rubber products such as Crude Oil, Stock Market, Exchange-rate and more to support the teams. 3. Maintains...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1.พิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น ร่างสัญญาแบบบันทึกภายใน หนังสือสำคัญบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.จัดทำทะเบียนเอกสารสำคัญต่างๆ และจัดลำดับให้เป็นหมวดหมู่ 3.จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้ผ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . แม่บ้านรับสมัครด่วน !
1.ดูแลทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในศูนย์ทั้งหมด 2.บริการเสริฟน้ำชงกาแฟให้แขกที่มาดูรถ หรือมาติดต่องาน 3.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 9,000-12,000
24 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ - ประเมินหน้างานและอุปกรณ์ในการสั่งซื้อหรือสั่งซ่อมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงโครงสร้างอาคารและพื้นถนน เป็นต้...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า ไบโอแก๊ส(Biogas Engineer) รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง - สั่งซื้ออุปกรณ์และติดตามงาน - ดูแลงานติดตั้งอุปกรณ์เคื่องวัดระบบไบโอแก๊ส ออกแบบระบบส่งจ่ายไบโอแก๊ส - ควบคุมการส่งจ่ายและผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่อยู่ในระบบ 2.รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
1)ดูแล ควบคุม ติดตาม Software Computer และ E-Mail ภายในองค์กร 2)ออกแบบสื่อนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ 3)สำรวจความเพียงพอในการใช้งานทรัพยากรในด้าน Software Computer และจัดสรรให้ใช้งานอย...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร *ประจำสาขากรุงเทพฯ*รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ