JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย/ตลาด
รับออเดอร์ลูกค้า , ติดตามงานของลูกค้า เปิดบิล ,ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายผลิต, งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Nouveau (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน 13,000-18,000
17 ส.ค. 62
2 . Sales Engineer / Sales representative
1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการขายและการบริการหลังการขาย 2.ติดต่อเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และหาฐานลูกค้ารายใหม่ 3.ดูแลลูกค้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง 4.ปฏ...

Nouveau (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน 20,000-55,000
17 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ