เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Fullstack developer
Write many kind of program strong and non-strong type For interested candidates, please submit your CV to yotewach@hotmail.com

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 พ.ย. 61
2 . จองตั๋ว คีย์ข้อมูล ฝ่ายขาย
ทำหน้าที่รับจองบุ๊คกิ้ง จำหน่ายตั๋วและบริการต่าง ๆ ของบริษัทส่งเสริมรุ่งเรือง

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 พ.ย. 61
3 . พนักงานบัญชี/การเงิน
- จัดทำรายงาน รายรับ - รายจ่ายประจำงวด - ติดตามและสรุปบัญชีลูกหนี้ประจำเดือน - ตรวจสอบภายใน

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ