JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี,การเงิน,ธุรการ
- จัดการงานด้านบัญชีและการเงิน - จัดการงานด้านบุคคลและธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

บริษัท เหลียน เซิ่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา
• จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ • วางแผน และบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง โรงงาน/โกด้ง/อาคารสูง • ควบคุม กำกับ ดูแลการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเสร็จภายในเวลา กำหนด ...

บริษัท เหลียน เซิ่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
4 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมนก่อสร้าง
- วางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานก่อสร้าง - มอบหมายงานแก่คนงานและผู้รับเหมา - ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้...

บริษัท เหลียน เซิ่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ