JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Interior Project Management
งานโครงสร้าง - รายงาน ติดตาม สรุปผล งานก่อสร้างร้าน - ติดตาม สรุปผล งานซ่อมบำรุง - ติดตาม สรุปผล งาน Warehouse - รับแจ้งปัญหางานซ่อมแซมร้าน จัดคิวเข้าซ่อมบำรุงร้านทุกสาขา งานตกแต่งภายใน - วาง...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 พ.ค. 62
2 . Budget &Management Report Officer (Part Time)
- ดูแลเอกสารทั่วไปของแผนก - เก็บข้อมูลของลูกค้าตามสาขา - จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร และส่ง E - mail - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,750
18 พ.ค. 62
3 . Reception Officer
1. ดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการนวดสปา 2. ประสานงาน และจัดเตรียมคิวให้กับพนักงานนวดและลูกค้า 3. ทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 4. ให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้บริการนวดสปา 5. งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ค. 62
4 . Business Development
1. ดูแลเรื่องการสำรวจพื้นที่ตั้งร้านสาขาใหม่ 2. ดูเรื่องการติดต่อประสานงานกับพื้นที่ การเช่า การประปา ไฟฟ้า 3. การเจรจาต่อรองในเรื่องราคาพื้นที่เช่า

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ค. 62
5 . Purchasing Officer
- จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการภายในประเทศ - จัดซื้อหาดอกไม้ฝห้หน้าร้านสาขา , งาน Event - จัดซื้อผลไม้ น้ำดื่ม - ติดตามและเปิด PO ย้อนหลัง อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่าอุปกรณ์ - อื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ค. 62
6 . Planning Officer (ประจำลาดปลาเค้า 32)
1. รวบรวมรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 2. เปิด PR การสั่งซื้อสินค้าทุกตัวประจำเดือน 3. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้าจากสาขา 4. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆภายในบริษัทฯ และประสานงานสาขา 5. ส่ง-ตอบเมล์ส...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-16,000 บาท / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ค. 62
7 . Purchasing Admin (ธุรการ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ) (รับเฉพาะผู้หญิง)
1. จัดเตรียม จัดทำ ข้อมูล เอกสารประสานงานตัวแทน ในการจด อ.ย. เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางค์ 2. จัดทำเอกสาร เพื่อยื่นขอผ่อนผัน การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง 3. เข้าใช้ระบบ NSW เพื่อ Loa...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
18 พ.ค. 62
8 . Payroll Officer
1. ตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลา 2. สรุปการมาปฎิบัติของของพนักงาน 3. สรุปรายงานวันทำงานประจำเดือน ของพนักงาน 4. งานประกันสังคม/ภาษี/จัดส่งสลิปให้สาขา 5. ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 หย...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ค. 62
9 . Senior Purchasing Officer (จัดซื้อโครงการและก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- สรรหา คัดเลือก ผู้รับเหมาในการก่อสร้างทั้งงานตกแต่ง งานระบบ งานรื้อถอน งาน Renovate - ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อรายงานความคืบหน้าของงาน,ตรวจสอบการทำงานขอผู้รับเหมาตามระบบ - ตรวจสอบการทำจ่ายและกา...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ