JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายช่างเทคนิค
-วางแผนการทำงานในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และการบริการ -ดูแลหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลหลังการขาย -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ดำเนินการสรรหาบุคลากร -สรุปรายงานผลการสรรหา -ประสานงานนัดสัมภาษณ์งานและจัดเตรียมการสัมภาษณ์ -จัดทำเอกสารและนำเสนออนุมัติการจ้างงาน -ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดทำและส่งแบบประเมินทดลองงานให้ต่นสังกัด...

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ส.ค. 62
3 . ช่างกลโรงงาน
1. ซ่อมแซม สร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน 2. วิเคราะห์ปัญหาเครื่องและดำเนินการซ่อมแซม 3. บริการหลังการขาย

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
4 . นักเคมี
- จัดเติมการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาสูตรเคมีเกษตร - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - คิดค้นและพัฒนาสูตรตามความต้องการของตลาด - ทดลอง และทดสอบสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
5 . Sales Coordinator
- Support Sales team and customers to develop customer’s satisfaction Coordinate with oversea suppliers and clients by correspondence regarding important matters - Handle sales reports related to st...

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน Salary depends on experience
22 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ