JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Desing (ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก)
1.จัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัดกล่องตัวอย่างตามความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาออกแบบงานบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 3.จัดทำ CAD Drawing เพื่อใช้ในการดูแบบโครงสร้าง และเพื่อนำไปผลิตเพลท-โรตารี 4....

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
2 . Salesรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาในการร่วมกันกำหนดเป้าหมายการขายและทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ - ประเมินสถานการทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของลูกค้า...

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน เฉลี่ยเดือนละ 10,000-90,000 บาท
23 พ.ค. 62
3 . Account Receivable officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารรับเงิน ทำวางบิล และเอกสารรับเงินจากลูกค้าตามกำหนด 2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานวงเงินเครดิตลูกค้า 3. บันทึกบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเ...

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน xx,xxx บาท
23 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ