เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Telesale
1.ประชาสัมพันธ์ และเสนอเรียนเชิญลูกค้าทดลองใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของธนาคารฯ 2.ดูแลความเรียบร้อยของเอกสาร ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานภายใน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน
ไม่จำกัด
เงินเดือน 18,000-56,000
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ