JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรติดตั้ง
1. วางแผนการเข้าติดตั้งหน้างาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลา 2. ควบคุมและทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ 3. ลงโปรแกรมและทดสอบระบบ 4. ทำ shop drawing

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . Project Engineer
1) ติดต่อประสานงานกับหน้างาน เช่น ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับเหมา 2) ควบคุมงานติดตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด 3) ควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างาน 4) เขียนแบบ แก้แบบ ตาม shop drawing ...

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิค
- ประกอบตู้คอนโทรล - ติดตั้งอุปกรณ์ และ ลงโปรแกรมระบบ Home Automation

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ