JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของแผนก -รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า ...

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
2 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด 2. ช่วยงานด้ายซ่อมบำรุงอื่นๆ

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
3 . QC ประจำห้อง Labรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี / บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ทำใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย 2. เปิดใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย พร้อมทำรายงาน ภพ.30 ภงด. 1,3,53 ส่งกรมสรรพากร 4. ลงบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป...

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
2 อัตรา .
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ