JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (รับเฉพาะบคคลทุพพลภาพเท่านั้น)
- ธุรการประสานงานทั่วไป - คัดแยกเอกสาร และจัดเรียงเอกสาร - บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1. รับผิดชอบเรื่องการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากระบบ 2.รับผิดชอบตรวจรายได้สรุปเป็นรายวันจากช่องทางการรับเงินต่างและบันทึกรายการเข้าระบบ 3.ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วน 4.ติดตามก...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
3 . Front Staff (พนักงานดูแลร้าน)
1.จัดโต๊ะและเก้าอี้ 2.ทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ให้สะอาดอยู่เสมอ 3.ล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอ

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
4 . Cashier (แคชเชียร์)
1.ดูแลลูกค้า,รับออเดอร์,แนะนำรายการอาหาร 2.อธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ 3.รับออเดอร์ อาหาร 4.รับจ่ายเงินจากลูกค้า ตามรหัสบาร์โค๊ต ผ่านเครื่องรับเงินอัตโนมัติ 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6.สัมภาษ...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
5 . ผู้จัดการร้านอาหารบาร์มี
1.พื้นฐานการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ 2.ความรู้ ความแม่นยำในเรื่องการคิดเงิน รวมไปถึงการขาย 3.เข้าใจการประกอบอาหารอย่างง่าย 4.สามารถทำโปรโมชั่นร้านอาหารได้ 5.ทำReport ประจำวัน 6.บริหารร้า...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
6 . Cooking Staff
1.เตรียมวัตถุดิบ (เส้นก๋วยเตี๋ยว) 2.ปรุงอาหารตามสูตรที่เตรียมไว้ 3.จัดเตรียมจานอาหารตามที่กำหนดไว้ (สูตร) 3.เข้าใจการประกอบอาหารอย่างง่าย 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า (ชั่วคราว) (เริ่มงานธ.ค-มี.ค)
1. รับ Order ลูกค้า 2. ประสานงานการจัดรถ 3. Math ค่าขนส่ง& confirm DN 4. เช็คสถานะการจัดส่ง

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำบางสะพาน)
1.เป็นศูนย์กลางในการจัดหาสินค้าและบริการในพื้นที่บางสะพาน 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและผู้ให้บริการในพื้นที่ 4.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (อาคาร SVL HOUSE)
1.เปิด-ปิด ตรวจเช็คระบบต่างๆ ในอาคาร 2.ซ่อมบำรุง/อุปกรณ์ที่เสียหายตามการแจ้งซ่อมได้ 3.ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ ตามแผนที่ได้รับมอบหมาย 4.วางแผนพัฒนา แผนซ่อมบำรุง จัดทำงบประมาณ

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ