เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (Management Trainee)
•Planning organizing the manpower requirement for production and through the HR department •Analyzing the daily rework / rejection and downtime analysis and initiating suitable corrective and prevent...

Ogawa Asia Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
17 ม.ค. 62
2 . QC Supervisor
- ควบคุมคุณภาพภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย - ร่วมวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพ - ประสานงานกับลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร

Ogawa Asia Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
17 ม.ค. 62
3 . Marketing Engineer
To be coordinator between company and customer follow sales plan. •To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project) • To plan and solve a prob...

Ogawa Asia Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
15 ม.ค. 62
4 . Production Engineer Manager
•Establish action plan to improve quality and also support and drive team to improve quality. •Problem analysis and solving, quality issue report to top management and take corrective actions. •Mana...

Ogawa Asia Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
5 . Production manager
•Responsible for managing production site of plastic injection and platting process •Responsible for production management and process management •Coordinate production planning and follow process ...

Ogawa Asia Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ