เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
1.รับแผนงานและรายละเอียดการผลิต นำไปศึกษาเพื่อการทดลองสำหรับกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและติดตาม การออกแบบ และ การผลิต แม่พิมพ์ 3.จัดเตรียมเทคนิคการผลิต วิธีการ Set Up เครื่องจักรและเอกสารการผลิต สำห...

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 61
2 . Marketing Engineer
To be coordinator between company and customer follow sales plan. •To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project) • To plan and solve a prob...

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 พ.ย. 61
3 . Management Trainee
ศึกษา เรียนรู้ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการจัดการสินค้าและขนส่ง ของธุรกิจการชุบผิวชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อนำทักษะต่างๆ มาบริหารจัดการงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับบริหา...

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
19 พ.ย. 61
4 . Purchase Engineer
1.Lead sourcing new vendors including negotiation 2.Dealing with vendors quality and cost control 3.Develope and implement strategic for raw material price/cost analysis NPD and Project control 4.C...

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่นักเคมี
- วิเคราะห์ปริมาณสารเคมี - ทดสอบความหนาผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ