JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ทำเอกสารสนับสนุนงานขาย 2.ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและประสานงานภายใน 3.รับส่งอีเมลล์ภาษาอังกฤษ 4.รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าส่งให้ฝ่ายผลิต 5.จัดทำใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . ล่ามภาษาไทย-จีนรับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท เช่นฝ่ายผลิต/ฝ่ายบุคคล

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ