JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ดูแลสื่อโฆษณา , สื่อ social media ต่างๆ และวางแผนการตลาด - วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการทำสื่อต่างๆของธุรกิจบริษัทฯ - ออกนอกสถานที่ ดูเเลในส่วนของงานเเคทเทอริ่ง งานอีเว้นต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการโครงการ ( minimall )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง เช่น เจ้าหน้าท...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการร้านอาหาร (ประจำสาขาทองหล่อ) สือสารอังกฤษ /ญี่ปุ่นได้รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และก...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าของบริษัทตามสาขาต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน 13,000+++
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ - วางเเผนในการบริหารและการบริการ - ให้บริการด้านงานบรรณารักษ์ - จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน - ดูและระบบงานทั่วไป ...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
6 . พนักงานครัวไทย-ยุโรป (ประจำสาขาหมู่บ้านสัมมากร, สาขา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน )รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ - งานด้านปรุงอาหาร (ไทย-ยุโรป) - ดูแลความสะอาดภายในครัว - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
17 มิ.ย. 62
7 . พนักงานครัวไทย - ยุโรป (ประจำครัวกลาง)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . พนักงานครัวก๋วยเตี๋ยวใต้หวัน (มีผู้ฝึกสอน)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัถุดิบ ,ปรุงวัตถุิบ , ขายก๋วยเตี๋ยวประจำสาขาต่างๆ - ดูเเลความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(ประจำสาขาสุขุมวิท33) รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร - ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบาร์เทนเดอร์รับสมัครด่วน !
บาร์เทนเดอร์ -รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม และควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มในเรื่องรสชาติ สีสัน และการตกแต่ง -ดูแลรับผิดขอบความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณบาร์ -ตรวจเช็คสต็อก -อื่นๆ ที...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ