เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Facility Manager
- บริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย(Security Staff) และพนักงานรักษาความสะอาด -Manage Security Staff and Cleaning Staff -กำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสะอาดซึ่งปฏิบัติตามแผนงานหรือตามข้อกำ...

O2 Fitness Co., Ltd.
15 พ.ย. 61
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ,ดูแลรถยนต์ ตรวจเช็คตามระยะ และทำความสะอาดรถยนต์บริษัทฯ,รับ-ส่งเอกสารงานธุรการของบบริษัทฯ,อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
3 . ช่างประจำอาคาร
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์(สามา...

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
4 . Customer Service (สาขาTree on 3)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการสมาชิกและลูกค้าที่เข้ามารับบริการ - แนะนำโปรโมชั่นและเสนอขายให้ลูกค้าได้ทุกช่องทาง เช่น ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยตรงหรือผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ ของบริษัท - ดูแลรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และส...

O2 Fitness Co., Ltd.
15 พ.ย. 61
5 . FITNESS INSTRUCTOR (ประจำสาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
● ออกแบบโปรแกรมการสอนในสมาชิก ● ออกแบบและสอนโปรแกรม Group Exercise เช่น สอนคลาสโยคะหรือคลาสอื่นๆ) ตามความต้องการของลูกค้า ● ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ● เปิด – ปิด คลับ ●...

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ