JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาจีนฝ่ายผลิต / QA / PMC
1.แปลประชุมแผนก และเอกสารแผนก 2.ช่วยการสื่อสารระหว่างหัวหน้าคนจีนและพนัหงาน 3.งานต่างๆที่หัวหน้ามอบหมาย

TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co.,Ltd.
3 อัตรา
22 ส.ค. 62
2 . Facility (ช่างซ่อมบำรุง)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน , จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับ...

TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ